Uutiset

Vihapuheita- vai jäsendemokratiaa?

26.08.2016

Vihapuheita- vai jäsendemokratiaa?

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman elokuun numerossa sähköjohtopalstan kirjoitus lähentelee tyyliltään jo ns. vihapuhetta. Kolme kuukautta ”työharjoittelussa” ollut puheenjohtaja Tero Heiniluoma jakaa reippaalla kädellä oikeutta ja Sähköliiton jäsenet/vaaliliitot hyviksiin sekä pahiksiin.

Tämä jatkaa koko kevään jatkunutta linjaa, jäsenten luokittelua hyviksiin ja pahiksiin, anarkisteihin, kapinoitsijoihin, populisteihin, kommunisteihin, jne., pelottelu ja erilaisten kauhuskenaarioiden maalailu on noussut jäsenlehtemme ja Edunvalvonnantekijöiden päävaaliteemaksi.

Hyvikset, harkitsevat ja vastuuntuntoiset, ovat kasaantuneet tietysti Edunvalvonnantekijöiden keskuuteen. Pahikset taasen ovat kasaantuneen pelkästään Sähköistenalojen ammattilaiset ja Jäsenten Sähköliitto vaaliliittojen keskuuteen. Enäähän ei tästä jaottelusta puutu kuin kauniit ja rohkeat, seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat, pakolaiset, romaanit, ja muut pikkaisenkin erilaisella haiskahtavat alakulttuurit. Luulisi, että laajalla rintamalla toimiville Edunvalvonnantekijöillä on näistäkin ihmisryhmistä jonkinlainen syväanalyysi vaaliteemoissaan valmiina.

Sähköliiton edustajistovaalien muut vaaliliitot nähdään suurena vaarana ja uhkana, jotka edustavat siis tätä harkitsematonta ja vastuuntunnotonta jäsenistön pohjasakkaa, joka ei kykene minkäänlaiseen yhteistyöhön ja jonka ainoana tavoitteena on johtaa Sähköliitto turmion tielle.

Hienoa, että hyvyys ja viisaus on näin selkeästi pystytty rajaamaan vain Edunvalvonnantekijöiden omaan keskuuteen. Kyllä nyt taidetaan olla kolmen kuukauden puheenjohtaja kokemuksella jo siellä norsunluutornin korkeimmalla huipulla, josta avautuu puheenjohtajamme eteen hieman vääristyneen oloinen maisema.

Ei liene enää kenellekään yllätys, kenen ja minkä vaaliliiton äänitorveksi ja mainoslehdeksi Sähköliiton kaikkien jäsenten yhteinen lehti Vasama on valjastettu näin vaalien alla, ja eipä ihme, koska Vasaman toimitus tuntuukin keskittyneen tähän vaalikampanjointiin laajalla rintamalla. Ei siis ole sattumaa, että myös muissa liiton viestimissä (mm. kotisivut, facebook jne.) ovat viime aikoina esiintyneet vain hyvikset, eli Edunvalvonnantekijöiden edustajat.

Niin hienoa kun olisikin sanoa, että voimme käydä Sähköliiton edustajiston vaaleihin tasapuolisesti, avoimesti ja jäsendemokratiaa kunnioittaen, näin asia ei valitettavasti ole. Avoin keskustelu liiton tulevaisuudesta, vaaliliittojen näkemykset, arvot ja visiot ovat jääneet toisarvoisiksi seikoiksi kun kilpailevien vaaliliittojen parjaus on nostettu Edunvalvonnantekijöiden päävaaliteemaksi. Ainoastaan kerran on vaaliliitot esitelty Vasama-lehdessä, muutoin jutut ja esittelyt ovat keskitetty Edunvalvonnantekijöiden edustajien markkinointiin. Voisi kuvitella, että Sähköliiton jäsenistöä todella kiinnostaisi kuulla eri vaaliliittojen teemoista hieman syvällisemmin näin vaalien alla.

On todella Sähköliiton jäsenistön aliarvioimista, esittää yhteisessä jäsenlehdessämme väitteitä ja syytöksiä muista vaaliliitoista, joihin heille ei anneta minkäänlaista mahdollisuutta vastata. Tämäkö on sitä avointa jäsendemokratiaa ja sananvapautta? 

Tässä eivät nyt taida tuoreella puheenjohtajalla ihan teot ja puheet kohdata saatikka ne ay-liikkeen ihanteet tahi aatteet.

Edunvalvonnantekijöiden taholta toisteltu mantra anarkisteista, kapinoitsijoista, jne. laittaa myös kysymään keitä ovat nämä Sähköliiton tulevaisuutta uhkaavat voimat? He taitavat olla joukossamme hyvät Sähköliiton jäsenet. Jos kapinallisilla ja anarkisteilla tarkoitetaan niitä jäseniä, jotka uskaltavat kysyä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa, jotka esittävät erilaisia näkemyksiä, erilaisia vaihtoehtoja, haluavat kehittää liittoaan ja sen toimintaa ja päivittää sen tähän päivään ja myös tulevaisuuteen, he todella ovat joukossamme.

He ovat niitä aktiivisia, osaavia, työtätekeviä, sähköalojen ammattilaisia, luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, osastojen toimihenkilöitä, liiton maksavia jäseniä, nuoria, vanhoja, eläkeläisiä, hallinnon jäseniä, liiton työntekijöitä jne., jotka haluavat keskustella oman liittonsa tulevaisuudesta, reilussa, rehdissä ja avoimessa hengessä. He ovat niitä henkilöitä, jotka pyyteettömästi puolustavat työpaikoilla kavereitaan ja kysyvät niitä kysymyksiä, joita muut eivät uskalla kysyä. He kyseenalaistavat asioita, he keskustelevat ja ideoivat, luovat uusia visioita, toimintatapoja ja pohtivat mikä on oikein ja mikä on väärin. Niitä, jotka haluavat jättää jälkeensä ja antaa tuleville sukupolville perinnöksi hyvin hoidetun Sähköliiton, että tällaisia anarkisteja nämä liiton jäsenet ovat, hyviä sellaisia.

Me emme pelkää emmekä pelottele, me emme yllytä liittomme jäseniä tai vaaliliittoja toisiaan vastaan, meillä ei ole syytä eikä varaa siihen. Me tarvitsemme toisiamme. Uhkakuvia luovat ne, jotka pelkäävät vanhojen rakenteiden särkymistä, oman valta-asemansa menettämistä, uuden rakentamista, he haluavat levittää pelkoa ja epävarmuutta myös jäsenistöön.

Me haluamme rohkaista jäseniä ajattelemaan, toimimaan ja osallistumaan. Me emme aliarvioi Sähköliiton jäsenten ymmärrystä ja ajattelukykyä. Kaikki viisaus ei siis ole valitettavasti kasaantunut vain yhden vaaliliiton keskuuteen, vaan sitä on myös muilla vaaliliitoilla ja ehdokkailla ja onneksi paljon siellä oman jäsenkenttämme ruohonjuuritasolla.

Sähköliitto on hieno ammattiliitto, joka joutuu taistelemaan olemassa olostaan ja jäsenistönsä etujen ja edunvalvonnan puolesta tulevaisuudessakin. Sähköliiton ovat rakentaneet aikojen saatossa hienot, aktiiviset ja valveutuneet alan ammattilaiset, joita ei ole pelottanut tarttua toimeen vaikeissakaan tilanteissa.

Meidän uhkamme eivät ole toiset Sähköliiton jäsenet vaan ympärillämme muuttuva maailma, työpaikkojen katoaminen, ihmisten toimeentulo, ihmisten pärjääminen ylipäätään. Eikä sekään ole uhka, jos tartumme toimeen yhdessä. Me tarvitsemme jokaista tähän joukkueeseen, ja te jäsenet, olette joukkueemme kantava voima.

Jäsenten mielipiteet, erilaiset näkemykset, ajatukset ja visiot, ovat suurinta rikkautta, joka ajaa meitä eteenpäin kehittämään omaa ammattiliittoamme ja jättämään myös jälkeemme yhteen hiileen puhaltavan Sähköliiton. 

Valveutunut jäsenistömme seisoo onneksi jalat tukevasti maan pinnalla, luottaa omaan arviointikykyynsä ja maalaisjärkeen, josta kumpuavat ne jäsenistömme todelliset arvot ja visiot, yhtenäisyys, osaaminen, rehellisyys ja ammattiylpeys.

Sähköliitto ei liikahda piiruakaan ilman sen jäsenistön tahtoa. Sähköliiton korkein päättävä elin on edustajisto, ja sinne valitaan syyskuun 16.-30.9.2016 käytävissä vaaleissa uudet edustajat.

Vaalit ovat vaikuttamista ja demokratiaa. Sähköliiton vaaliliittojen/ehdokkaiden jakaminen vain hyviksiin ja pahiksiin palvelee tietysti joidenkin tarkoitusperiä. Pelottelu, uhkakuvat, kauhuskenaariot ovat kyllä tätä päivää monessakin mielessä, mutta ne eivät ole lähtöisin Sähköliiton jäsenistä, vaaliliitoista eivätkä ehdokkaista.

Hyvä jäsen, pysähtyneisyyden aika on ohi, älä anna muiden päättää puolestasi. Älä pelkää tarttua tilaisuuteen ja äänestää. Olemme valmiit rakentamaan kanssasi tulevaisuuden Sähköliittoa.

Terveisin: Sähköistenalojen ammattilaiset ry

13.09.201913.9.2019
08.11.2018Niilo Ojala ehdolla Sähköliiton edustajiston puheenjohtajaksi
24.10.2017Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille
18.11.2016Vaalien jälkeinen edustajiston kokous
02.10.2016Vaalien aikainen toiminta epäilyttää
01.10.2016Kiitos Sähköalan ammattilaiset
27.09.2016Sähköliitto tarvitsee näkijöitä ja tekijöitä
11.09.2016Koirat haukkuu - karavaani kulkee
05.09.2016Muutoksen tuulet puhaltamaan Sähköliitossa
26.08.2016Vihapuheita- vai jäsendemokratiaa?

Siirry arkistoon »