Historia

Vuonna 1990 perustettiin puoluepoliittisesti sitoutumaton Sähköliiton yhteistyöryhmä 2000. Päätavoitteeksi asetettiin muovata Sähköliitosta puoluepolitiikasta riippumaton uudenlaista ay-toimintaa harjoittava, vahva jäsenten edunvalvoja vuoteen 2000 mennessä. Sähköliitosta haluttiin tehdä kaikkien jäsenten liike, jolloin ryhmätoimintaa ei tarvittaisi.

Ryhmämme esimerkkiä noudattaen vastaavanlaisia projekteja käynnistettiin muissakin ammattiliitoissa. Vuoteen 2000 mennessä ei saavutettu puoluepolitiikasta riippumatonta Sähköliittoa. Oli kuitenkin olemassa selviä osoituksia siitä, että ryhmän valitsema linja sai yhä enemmän kannatusta.

90-luvulta lähtien ryhmämme on lisännyt kannatustaan Sähköliiton vaaleissa. Vuonna 2004 käydyissä edustajiston vaaleissa ryhmä saavutti annetuista äänistä 38% osuuden. Linjallamme oli siis vankka kannatus.

Vuonna 2007 ryhmän perustajiin lukeutunut ja pitkäaikainen ryhmän vetäjä liittosihteeri Heimo Rinne kuoli äkillisesti. Ryhmän johtohahmon poismenosta aiheutui tyhjiö toiminnan vetämiseen.

Vuonna 2008 elettiin ratkaisevia vaiheita TEAM-liittohankkeen osalta ja Sähköliiton itsenäinen tulevaisuus oli vaakalaudalla. Ryhmä teki edustajistovaaleihin sopuvaalisopimuksen liiton toisen ryhmän, edunvalvonnantekijöiden kanssa. Sopimus takasi olemassa olevan ryhmien voimasuhteen säilymisen.

Sopuvaalien jälkeisessä edustajistokokouksessa valtaa pitävälle edunvalvonnantekijöille ei kuitenkaan kelvannut kaikki ryhmän esittämät edustajat liiton hallintoon ja toimielimiin. Edunvalvonnantekijät rikkoivat pitkään voimassa olleen sopimuksen siitä, että pienempi ryhmistä saa valita keskuudestaan Sähköliitolle liittosihteerin. Edunvalvonnantekijät vaihtoivat liittosihteeriksi ja osan hallintoon ja toimielimiin esitetyistä heille sopivampiin ryhmämme kolmen jäsenen avustuksella. Ryhmä2000 marssi ulos edustajistokokouksesta ja erotti joukostaan liittosihteerin ja kaksi omaa etua tavoittelevaa jäsentään.

Vuonna 2009 ryhmä järjesti ystävänpäivänä Tampereella jäsenkokouksen. Edellisvuoden edustajistokokouksen jälkeen näytti, että keskustelu ryhmän tulevaisuudesta oli tarpeen. Kokous oli yksimielinen, että ryhmän hallintoa ja toimintaa täytyi selkeyttää, jotta toimintaa pystyttäisiin kehittämään ja tulevaisuuden haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan paremmin.

Kokous päätti, että samalla kun toimintaa uudistetaan, vaihdetaan Yhteistyöryhmä 2000 nimi ryhmälle paremmin sopivaksi. Ryhmän nimeksi päätettiin vaihtaa Sähköistenalojen ammattilaiset. Nimi kuvastaa sitä, että ryhmä on kaikkien sähköisillä aloilla työskentelevien, mutta ennen kaikkea kentän jäsenten edunvalvoja.