Järjestötoiminta

Läpinäkyvyys ja yhteisöllisyys

Toimintaa on kehitettävä yhteenkuuluvuutta lisääväksi ja yhteisöllisyyttä vahvistavaksi. Tämä onnistuu valitsemalla Sähköliiton hallintoon päättäjät läpinäkyvästi ja demokraattisesti. Hallituksen, johtokuntien sekä työttömyyskassan hallituksessa on oltava äänivaltaa niillä edustajilla, joille jäsenistö on vaaleissa antanut luottamuksensa. Toimintakykyä pitää kehittää kaikilla toiminnan tasoilla: Sähköliitto, ammattiosasto, työhuonekunta ja yksittäinen jäsen.

Ammattiosastojen rooli on tärkeä

Ammattiosastojen jäsenet kuuluvat Sähköliittoon ammattiosastojen kautta. Ammattiosastoilla onkin vahva näkemys oman alueensa sähköammattilaisten työoloista. Ammattiosastojen roolia Sähköliiton järjestötoiminnassa tulisi kehittää tulevaisuudessa siten, että ammattiosastot olisivat luonteva osa Sähköliiton kanssa tehtävää edunvalvontaa sekä jäsenhankintaa. Sähköliiton ja ammattiosastojen on luotava yhteinen toimintatapa tiedotustoimintaan siten, että tiedotus ja seuranta johtaisivat oppilasjäsenyyden muuttumiseksi varsinaiseksi jäsenyydeksi oppilaan työmarkkinoille siirtymisen jälkeen.

Sähköliiton ja ammattiosastojen on myös jatkossa suoritettava yhteistyössä työolojen valvontaa, valvonnan pitää olla tavoitteellista ja johtaa esille tulleiden puutteiden ja ongelmien korjaamiseen. Sähköliiton on oltava aktiivinen ja tarjottava kaikille jäsenenään oleville ammattiosastoille koulutusta työolojen valvontaa varten. Ammattiosastojen taloudelliset toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa sääntöjen mukaisella ammattiosastoille kuuluvalla jäsenmaksupalautuksella.

Katso myös:

Arvot
Edunvalvonta
Ryhmätoiminta
Vaalit ja valinnat