Tulevaisuuden ay-kulttuuri

Olemme ammattiliittona ja koko ay-liikkeessä todellisten haasteiden edessä. Pienehkönä ammattikuntaliittona meidän on koottava voimavaramme yhteen ja lähdettävä yhdessä luomaan tulevaisuuden ay-kulttuuria – jossa Sähköliiton jäsenet ovat pääroolissa.

Tarvitsemme näkijöitä ja tekijöitä tulevaisuuden Sähköliiton rakentamiseen. Meillä on sellaisia omasta takaa, olemmehan Sähköistenalojen ammattilaisia - ammattimiehiä ja -naisia.

Osaamme, pystymme ja tahdomme rakentaa demokraattisempaa, avoimempaa ja läpinäkyvämpää Sähköliittoa. Haluamme seistä jäsenistömme rinnalla, ja olla myös turvana ja tukena, silloin kun sitä tarvitaan.

Toimitaan siis oikein ja oikeiden asioiden puolesta.

Toiminnan läpinäkyvyys

Sähköliiton hallintoon on valittava päättäjät läpinäkyvästi ja demokraattisesti. Näin varmistetaan, että vaaleissa valitut edustajat ovat niitä henkilöitä, jotka vaikuttavat jäsenten asioihin. Se vaatii meiltä kaikilta ponnistuksia ja todellista paneutumista oman ammattiliittomme kehittämiseen.

Sähköliiton toimintojen uudistaminen, rehellinen, avoin, läpinäkyvä ja demokraattinen toimintakulttuuri on sitä tulevaisuuden ay-kulttuuria, jota haluamme olla osaltamme edistämässä. Vain tätä kautta voimme ansaita jäsenistömme arvostuksen – ja viime kädessä mahdollistaa Sähköliiton säilymisen korkeatasoisena sähkömiesten ja -naisten edunvalvojana.

Itsenäinen Sähköliitto

Sähköliitto tulee säilyttää itsenäisenä ammattikuntaliittona, joka tunnetaan vankkana edunvalvojana, ay-kentän yhtenäisimpänä ja vahvimpana ammattikuntaliittona. Tarvittaessa on kuitenkin oltava valmiutta tiivistää yhteistyötä myös muiden liittojen kanssa ja pitää yllä hyviä neuvottelusuhteita. Sähköliiton jäsenmäärän vähentyessä, tulee sen toimintaa kehittää vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita, eikä hakea ratkaisua ammattiliittojen yhdistämisten tuomista säästöistä