Ryhmätoiminnan lakkauttaminen

Ryhmien väliset ideologiset erot ovat kaventuneet ja ryhmätoiminta on perustunut lähinnä enemmistön vallankäytöllisiin tavoitteisiin. Nämä perusteet ovat heikentäneet jäsendemokratiaa ja keskittäneet käytännössä koko liiton päätöksenteon muutamalle keskeiselle henkilölle. Edustajisto ja hallitus toimivat käytännössä vain muodollisina päättäjinä. Tämä hyvin kielteinen kehitys heikentää Sähköliittoa niin edunvalvonnallisesti kuin järjestöllisestikin. Onneksi vuoden 2016 vaaleissa tapahtui ratkaiseva muutos ja uskomme tämän auttavan oikeudenmukaisemman Sähköliiton rakennuksessa.

Tavoitteenamme on tehdä Sähköliitosta kaikkien jäsenten liike, jolloin ryhmätoimintaakaan ei tarvita. Kaikki toiminta liiton hallinnossa tulee olla jäsenistön edun mukaista.