Vaikuta sähköalan työoloihin

Tulevaisuuden visiomme on Sähköliiton toimintojen uudistaminen. Eheän Sähköliiton rakentaminen vaatii meiltä kaikilta ponnistuksia ja todellista paneutumista oman ammattiliittomme kehittämiseen. Toivomme mukaan sähköalasta kiinnostuneita tulevaisuuden tekijöitä.

Rehellinen, avoin, läpinäkyvä ja demokraattinen toimintakulttuuri on sitä tulevaisuuden ay-kulttuuria, jota haluamme olla osaltamme edistämässä. Vain tätä kautta voimme taata jäsenten etujen ajamisen – ja viime kädessä mahdollistaa Sähköliiton säilymisen korkeatasoisena sähkömiesten ja -naisten edunvalvojana.

Sähköliitto on pienehkö, mutta ketterä ammattikuntaliitto. Voimme kääntää monet asiat myös voitoksemme isompien rinnalla. Tähän vaaditaan osaamista, näkemystä, rohkeutta ja yhteistyötaitoja. Liiton hallinto ei voi erkaantua jäsenistöstä byrokraattiseksi toimijaksi, yhteyden on säilyttävä ja sitä on hoidettava. Haasteita riittää niin ay-liikkeen, kuin koko yhteiskuntamme murroksessa.

Emme saa menettää näköalaamme emmekä päämäärämme, se pitää meidät oikealla reitillä. Olemme uuden alussa – osaamme ja tahdomme rakentaa tulevaisuuden Sähköliittoa.

Miten ja mihin äänestämällä vaikutetaan?

Äänestämällä omaa ehdokastasi Sähköliiton edustajiston vaaleissa, valitset henkilön, joka tulee vaikuttamaan sähköalan työoloihin ja etuihin. Siksi kannattaa tutustua ehdokkaisiin hyvin ja katsoa, että heidän ajamansa asiat ovat sellaisia, joihin uskot. Alla on kuvattu vaikuttamisen kaavaa äänestäjästä alkaen. Seuraavat Sähköliiton edustajiston vaalit pidetään vuonna 2020.