Edustajistovaalit

Korkeinta päätäntävaltaa kaikissa Sähköalojen ammattiliitto ry:tä koskevissa asioissa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. Edustajisto koostuu sähköalan ammattilaisista, työpaikkojen luottamusmiehistä, työsuojeluvaltuutetuista ja ammattiosastojen aktiiveista.

Vaalit käydään joka neljäs vuosi, viimeksi vuonna 2016 ja seuraavan kerran vuonna 2020.

Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa, niin tutustu tarkemmin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Ehdokkaat

Vaalipiirikohtainen ehdokasasettelu suoritetaan huhti-kesäkuu aikana. Ehdokkaaksi vaaleissa voivat asettua ne henkilöt, jotka ovat hyväksytty osaston jäseniksi ennen ehdokasasettelun alkua ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja.

Edustajat edustajistoon valitaan postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla elo-lokakuu aikana toimeenpantavilla edustajistovaaleilla. Vaalijärjestyksen hyväksyy edustajisto.

Maa on jaettu sopimus- tai toimialakohtaisesti ja maantieteellisesti vaalijärjestyksessä tarkemmin määriteltyyn 30 vaalipiiriin. Kullakin vaalipiirillä on oikeus valita vaalipiirin osastojen yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa kolmeasataaviittäkymmentä (350) jäsentä kohti yksi (1) edustaja. Yksittäinen jäsenen vaalipiiri määräytyy jäsenen ammattiosaston kotipaikan mukaan. Edustajisto valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Vaali toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 2)-kohdan tarkoittamia ehdokaslistoja käyttäen. Valitsematta jääneet ehdokkaat ovat varaedustajia kunkin vaaliliiton sisällä vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä. Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa syys-marraskuun aikana.

Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat vaaleissa ne henkilöt, jotka liiton osastojen sääntöjen mukaan on hyväksytty osaston jäseniksi viimeistään kolme kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää ja joilla ei ole maksamattomia liittomaksuja. Äänioikeus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Ennen 13.11.1999 vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta saavuttaneen jäsenen äänioikeus ei kuitenkaan pääty, jos hän on rekisteröitynyt jäsenrekisteriin jollekin sopimusalalle. 13.11.1999 – 10.11.2007 vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta saavuttaneen, jäsenrekisteriin jollekin sopimusalalle rekisteröityneen jäsenen äänioikeus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Edustajiston jäsenten vaali toimitetaan vaalijärjestystä ja liiton hallituksen antamia ohjeita noudattaen hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Edustajiston valinta

Edustajisto valitsee ensimmäisessä vaalien jälkeen pidettävässä kokouksessaan seuraavat neljä vuotta kestävälle toimikaudelle:

a) keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

b) liiton puheenjohtajan, liittosihteerin ja muut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet;

c) yhden (1) tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan; sekä

d) johtokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet.

Edustajiston tehtävänä on

a) päättää sääntöjen muuttamisesta ja hyväksymisestä;

b) valita ja erottaa liiton puheenjohtaja sekä liittosihteeri sekä muut hallituksen jäsenet;

c) päättää niistä asioista, jotka hallitus, johtokunnat, liiton osastot ja työhuonekunnat (klubit) sen ratkaistavaksi esittävät;

d) seurata hallituksen toimintaa ja varojen hoitoa;

e) tutkia ja ratkaista kaikki hallituksen päätösten johdosta mahdollisesti tehdyt valitukset; ja

f) valita kesken toimikautensa eronneiden tai erotettujen edustajiston valitsemien henkilöiden ja elinten tilalle uudet seuraavaan toimikauteen saakka.