Tule mukaan rakentamaan avointa, jäsenlähtöistä ja demokraattista Sähköliittoa!


Arvon sähköliittolaiset, loppuvuodesta 2020 käymme jälleen Sähköliitossa edustajistovaalit.

Tarvitsemme sinua varmistamaan se, että Sähköliitto on ja pysyy ensisijaisesti jäsenlähtöisenä ammattiliittona.

Meille tärkeitä teemoja ovat:

      • Liiton kaikissa päättävissä elimissä toteutettava jäsenlähtöistä päätöksentekoa, eikä sellaista päätöksentekoa, että jokin ryhmä, ryhmittymä, tai yksittäiset henkilöt tekisivät päätöksiä, jotka edesauttaisivat heidän omia tarkoitusperiään.
      • Rehellinen, avoin, läpinäkyvä ja demokraattinen toimintakulttuuri on sitä tulevaisuuden ay-kulttuuria, jota haluamme olla osaltamme edistämässä. Vain tätä kautta voimme taata jäsenten etujen ajamisen – ja viime kädessä mahdollistaa Sähköliiton säilymisen korkeatasoisena sähkömiesten ja -naisten edunvalvojana.
      • Sähköliitto pidettävä mahdollisimman erillään puoluepolitiikasta. Päätöksenteossa on noudatettava sellaista linjaa, joka asettaa Sähköliiton sisällä tehtävän edunvalvonnan etusijalle puoluepoliittisesta vaikuttamisesta.
Emme saa menettää näköalaamme emmekä päämäärämme, se pitää meidät oikealla reitillä. Olemme uuden alussa – osaamme ja tahdomme rakentaa tulevaisuuden Sähköliittoa.

Klikkaa alla olevasta painikkeesta ja liity mukaan rakentamaan tulevaisuuden demokraattista ja avointa Sähköliittoa!

Voit vaihtoehtoisesti ladata tästä ennakkosuostumuskaavakkeen tulostettavaksi.