Uutiset

Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille

24.10.2017

Hyvä Teollisuusliiton hallinnon edustaja

Haluan varmistaa, että olette tietoinen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteisestä pyrkimyksestä Sähköliiton hajottamiseksi. Asia on jo saanut käsittämättömät mittasuhteet ja on oletettavaa, ettei ainakaan kaikki teistä ole tietoisia tilanteen yksityiskohdista. Useista lähteistä ilmi tullut yhteistyö Sähköliittoa vastaan ei voi olla kaikkien hyväksymä tapa toimia. On aivan käsittämätöntä, että toinen ammattiliitto ryhtyy salassa taustalla sopimaan toisen liiton 2500 jäsenelle työehtoja. Samalla pyritään tuhoamaan nykyinen Sähköliiton yleissitova työehtosopimus ja 50 vuotta kestänyt asema teollisuudessa.

Sähköliitto on ammattikuntaliitto, joka edustaa noin 34 000 sähköalantyöntekijää. Nyt hyökkäyksen kohteena olevan Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi, tehdään Sähköliiton suurimmalla sopimusalalla lähes kaikki teollisuuden investointien sähköasennustyöt ja merkittävä osa huolto- ja kunnossapitotöistä. Lisäksi Sähköliiton toiseksi suurimmalla sopimusalalla on keskeinen asema teollisuuden sähköntuotannossa. On selvää, että Teknologiateollisuus haluaa ulottaa lonkeronsa Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi myös muiden sopimusalojemme ympärille.

Sähköliitto on historiansa aikana ollut vastaavissa tilanteissa lukuisia kertoja. Sähköliitto ei tule nytkään taipumaan painostuksen alla. Jos asiaan ei pikaisesti löydy järkeä, niin mielestäni Sähköliitolle ei jää muuta mahdollisuutta kuin massiiviset työtaistelutoimenpiteet ja asian julkisuus, josta ei seuraa ay-liikkeelle mitään hyvää. Jos asiasta haluaa jotain hyvää löytää, niin Sähköliitto ei ole vuosiin ollut näin yhtenäinen ja valmis taistelemaan. Daavid on valmis kohtaamaan Goljatin, jälleen.

 

Teknologiateollisuus tarkoituksella vääristelee julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrää väittäen sen olevan noin tuhat. Teknologiateollisuudella on kuitenkin hyvin tiedossa, että keväällä yleissitovuuslautakunnalle toimitetun yksityiskohtaisen tiedon mukaan alalla toimii noin 2500 Sähköliiton jäsentä.

Eri lähteistä varmistettujen tietojen mukaan Sähköliiton luottamusmiesjärjestelmä on tarkoitus romuttaa ja altistaa luottamusmiehet välittömän irtisanomisuhan alle 1.11.2017 alkaen. Samalla hetkellä myös kaikki sähköalan pääluottamusmiesten tekemät paikalliset sopimukset katsotaan raukeaviksi. Järjestäytymättömät työnantajat mukaan lukien, on sopimusalalla noin 50 sähköalan pääluottamusmiestä.

Teknologiateollisuus esittää valheellisia väitteitä julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan siitä, että sähköalan työntekijöiden työehdoissa ei tapahtuisi muutosta siirryttäessä Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Sähkötyöntekijöiden työehdot tulisivat väistämättä heikkenemään, olisi naiivia väittää muuta. Sähköliiton työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän teksteissä on selkeä ero verrattuna Teollisuusliiton työehtosopimukseen, joka vaikuttaa merkittävästi palkkatasoon.

Teknologiateollisuus myös uhkailee suoraan jäsenyrityksiään Teollisuusliiton vastatoimilla, jos Sähköliitolle tehdään myönnytyksiä. Siitä on helppo päätellä, kuinka tiiviisti Teollisuusliitto on Teknologiateollisuuden kanssa liitossa Sähköliittoa vastaan.

 

Uuden Teollisuusliiton syntymisen yhteydessä on korostettu, että nyt ay-liike on valmis uudistumaan ja miettimään omia toimintatapojaan. Korostettiin myös, että liittojen yhteispeli tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi. Tämäkö on sitä uudistumista? Tarkoitettiinko liittojen yhteistyöllä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyötä? 6/17 SAK:n edustajiston kokous käsitteli tätä samaa asiaa ja päätti yksimielisesti, että tes- rajariidat sovitaan ko. liittojen kesken, ei työnantaja järjestöjen kanssa muita SAK- laisia liittoja vastaan. Tällaisilla toimintatavoilla ay-liikettä ohjataan synkälle polulle, josta on vaikea kääntyä takaisin.

Ammattiliittojen ei tulisi käydä kamppailua keskenään, vaan toimia yhteisenä rintamana kaikkien palkansaajien etujen puolesta. Siinä rintamassa ei ole merkitystä onko liitto suuri vai pieni, kun kaikilla on oma merkityksensä kokonaisuudessa. Sähköliitto on ollut koko ajan avoin kaikelle yhteistyölle kaikkien ammattiliittojen kanssa, myös Teollisuusliiton. Vallitsevassa oikeiston ohjaamassa yhteiskunnallisessa järjestyksessä ay-liikkeen ei tulisi ryhtyä avoimeen taisteluun toisiaan vastaan, vaan järjestäytyä yhdessä vastavoimaksi työnantajia ja oikeistohallitusta vastaan. Vielä ei ole myöhäistä löytää sekä Sähköliitolle että Teollisuusliitolle yhteistä linjaa tilanteeseen.

Toivottavasti ette kuitenkaan ole myymässä meitä vastineeksi matillisista palkankorotuksista.

Voitte vapaasti jakaa tätä viestiä eteenpäin.

 

Yhteistyöterveisin

Jari Räsänen

Edustajiston puheenjohtaja

Sähköalojen ammattiliitto ry

13.09.201913.9.2019
08.11.2018Niilo Ojala ehdolla Sähköliiton edustajiston puheenjohtajaksi
24.10.2017Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille
18.11.2016Vaalien jälkeinen edustajiston kokous
02.10.2016Vaalien aikainen toiminta epäilyttää
01.10.2016Kiitos Sähköalan ammattilaiset
27.09.2016Sähköliitto tarvitsee näkijöitä ja tekijöitä
11.09.2016Koirat haukkuu - karavaani kulkee
05.09.2016Muutoksen tuulet puhaltamaan Sähköliitossa
26.08.2016Vihapuheita- vai jäsendemokratiaa?

Siirry arkistoon »