Uutiset

13.9.2019

13.09.2019

Sähköistenalojen ammattilaiset ry:n kehittämis- ja tulevaisuusseminaari pidettiin Sähköistenalojen ammattilaisten edustajisto-, hallitus- ja toimitsijaryhmällä 6.- 7.9.2019. Keskeiseksi keskustelun aiheeksi seminaarissa nousivat tulevat edustajistovaalit. Vaalit järjestetään sääntöjen mukaan vuoden 2020 syksyllä. Vaaleilla valitaan Sähköliitolle uusi edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Seminaariedustajat pohtivat muun muassa Jäsenten Sähköliitto -vaaliliiton alkukesästä 2019 tekemään esitystä muille Sähköliiton vaaliliitoille.

 

Jäsenten Sähköliitto -vaaliliitto esitti toukokuussa Sähköliiton hallituksen kokouksen yhteydessä Sähköliiton muille vaaliliitoille, että tuleviin vuoden 2020 edustajiston vaaleihin perustettaisiin yksi yhteinen ehdokaslista, johon kaikki jäsenet voisivat asettua ehdolle vaalipiireittäin.

 

Perusteluna esitykselle oli se, että selkeä enemmistö Sähköliiton edustajiston jäsenistä ja ammattiosastojen hallinnoissa toimivista kannattaa vaalitavan muutosta. Sähköliiton rajalliset resurssit tulisi kohdentaa liiton toiminnan kehittämiseen, eikä tarpeettomaan valtaperusteiseen jäsenten jaotteluun. Ainoa vaatimus oli, että listalle asettuvat ehdokkaat haluavat yhtenäistää liittoa sisäisesti sekä poistaa jäseniä jakavan ja liittoa heikentävän nykyisenkaltaisen ryhmätoiminnan.

 

Edunvalvonnantekijöiden ryhmän vetäjä ilmoitti jo kesäkuun hallituksen kokouksen yhteydessä, että Edunvalvonnantekijät haluavat ryhmänä jatkaa toimintaa entiseen malliin, omalla ehdokaslistalla, eivätkä halua lähteä tuleviin vaaleihin yhteiseltä listalta.

Sähköistenalojen ammattilaiset lupasivat antaa vastauksensa myöhempänä ajankohtana alku syksystä, kunhan ovat ensin yhdistykseen kuuluvien aktiivien kesken esityksen kokonaisuuteen tutustuneet.

 

Keskustelu edustajiston vaalien yhteislistasta oli seminaarissa vilkasta, olihan esityksellä palattu Sähköistenalojen ammattilaisten perustamisjulistuksen keskeiseen ytimeen. Sähköistenalojen ammattilaisten perustamisjulistuksessa tavoiteltiin sitä, että ammattiyhdistysliikkeestä tehtäisiin kaikkien jäsenten liike, jolloin ryhmätoimintaa ei tulevaisuudessa enää tarvittaisi.

 

Kokous päätti yksimielisesti, että Sähköistenalojen ammattilaisten puheenjohtajalle annettiin valtuudet jatkaa käytännön asioiden selvitystyötä yhteislistan perustajien kanssa. Jos Sähköistenalojen ammattilaiset esittää jäsenilleen ehdokkaaksi asettumista yhteislistan kautta, jää Sähköistenalojen ammattilaiset ry yhdistyksenä edelleen olemaan. Yhdistys jatkaa toimintaansa edelleen elinvoimaisena ja niin tulee tapahtumaan myös vaalien jälkeen. Aika näyttää seuraavan edustajistokauden aikana, onko Sähköliiton vaaleihin liittyvillä yhdistyksillä enää tarvetta omalle toiminnalleen Sähköliiton rinnalla.

 

Sähköistenalojen ammattilaiset ry

Puheenjohtaja

Hannu Luukkonen

13.09.201913.9.2019
08.11.2018Niilo Ojala ehdolla Sähköliiton edustajiston puheenjohtajaksi
24.10.2017Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille
18.11.2016Vaalien jälkeinen edustajiston kokous
02.10.2016Vaalien aikainen toiminta epäilyttää
01.10.2016Kiitos Sähköalan ammattilaiset
27.09.2016Sähköliitto tarvitsee näkijöitä ja tekijöitä
11.09.2016Koirat haukkuu - karavaani kulkee
05.09.2016Muutoksen tuulet puhaltamaan Sähköliitossa
26.08.2016Vihapuheita- vai jäsendemokratiaa?

Siirry arkistoon »